Adresas: 
Topolių g. 1, Radviliškis
Tel.: 422-53490

El. paštas: 
darzkregzdute@mail.ru

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Šiaulių apskr. Radviliškio r. sav.
Ugdymo programos

Lopšelis-darželis „Kregždutė“ - neformaliojo ugdymo mokykla, dirbanti pagal pačių įstaigos pedagogų sukurtą ikimokyklinio ugdymo programą. Ugdymą organizuoja pagal 2007 metais parengtą  lopšelio-darželio „Kregždutė“ ikimokyklinio ugdymo programą,  Bendrąją  priešmokyklinio ugdymo  programą.

 

Lopšelyje-darželyje pedagogai į ugdomąjį procesą integruoja šias papildomas programas:  „Po tėviškės dangum“, etninio ugdymo gairės vaikams  1995 m. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų    vartojimo prevencijos programą. Įstaigos pedagogų parengta sveikos gyvensenos ugdymo programą  „Gyvenk sveikai – sportuok linksmai“ 2009-2014 m. Ji integruota į lopšelio-darželio programos ugdymo turinį ir siekia ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius saugant, puoselėjant ir stiprinant psichinę ir fizinę vaiko sveikatą, užtikrinant jo socialinį saugumą

 

Ugdomos šios vaikų kompetencijos: socialinė, sveikatos, pažinimo, komunikavimo, meninė. Tenkinant vaikų saviraiškos poreikį organizuojamas neformalusis ugdymas:  vaikų laikysenos korekcija, įstaigoje veikia dainavimo studija „Vaivorykštės takelis“, teatro studijoje „Pabiručių teatras“, sporto būrelis. Pedagogų parengti ugdytiniai yra rajoninių, respublikinių, tarptautinių konkursų dalyviai, prizininkai, laureatai.